Godt samarbeid er halve jobben. I arbeid med nybygg setter vi pris på å komme tidlig inn i byggeprosessen, for å kunne gi råd om gode og gjennomtenkte løsninger for vann, varme og energi. Vi følger hele prosessen tett, helt fram til bygget er ferdig for overlevering og kan tas i bruk.Evida Rør AS påtar seg søknadspliktige oppdrag som krever ansvarsrett, for byggmester eller direkte for kunde. I eldre boliger demonterer vi alt av innvendige rør og legger nytt vann, avløp og vannbåren gulvvarme anlegg.Våre løsningsorienterte ingeniører prosjekterer både store og små prosjekter innen VVS.