For næringsbygg tilbyr vi serviceavtaler for sanitæranlegg. Disse er ofte tilknyttet en total drifts- og vedlikeholdsplan for VVS-anlegget, som bidrar til lønnsom og sikker drift. Avtalen tilpasses størrelse og type anlegg, og vi leverer dokumentasjon som hjelper byggeier å imøtekomme kravene tilknyttet FDV og internkontrollforskriften.
Evida Rør AS utfører alle typer serviceoppdrag fra bytte av kraner til montering av ny varmtvannsbereder. Ditt sanitæranlegg krever vedlikehold og oppfølging. Vi sørger for at din bolig har rett vanntrykk og at anlegget virker optimalt. 
Uansett om det dreier seg om varmeanlegget i boligen din eller større anlegg i næringsbygg, vil godt vedlikehold forlenge levetiden. Vi kan levere serviceavtaler som kan være alt fra en årlig sjekk av varmeløsningen hjemme – til vedlikeholdsplaner som bidrar til lønnsom drift og lavere risiko for driftsavbrudd i bygget du har ansvar for.